Отговорен двустранен процес

Финансови услуги

Получавате независима
експертна оценка

Процесите на планиране, оценка и контрол на текущите дейности и инвестициите в развитието на бизнеса са от решаващото значение за успешното приспособление в съвременната динамично развиваща се корпоративна среда. Затова е необходимо извършването на задълбочен финансов анализ, прогнозиране и оценка на бизнеса, за да продължите да се развивате и да сте конкурентни, независимо в кой сектор от пазара работите.
Ние предлагаме задълбочен анализ на финансовите отчети и показатели на дружествата, и изготвянето на препоръки за повишаване на тяхната ефективност.
Резултатите от тези процеси са основно инструменти в предпроектните проучвания и предоставят база за успешната реализация и последващо наблюдение и контрол на дейностите по съответния проект.

Какво включва финансовия анализ?

 • Анализ на приходите
 • Анализ на разходите
 • Анализ на ликвидността
 • Анализ на активите
 • Анализ на капиталовата структура

Каква е ползата за вас?

 • Получавате независима експертна оценка за текущото състояние на вашите финанси
 • Имате възможност да предприемете действия преди да са настъпили неблагоприятни необратими събития
 • Получавате съдействие при взимане на решение за бъдеща инвестиция
 • Най-важното е, че можете да насочите бизнеса си в правилната посока!
Като част от нашето обслужване, ние предлагаме на нашите клиенти услуги, свързани с корпоративно и финансово консултиране по широк кръг от въпроси, касаещи стратегическото и финансово упавление на вашата фирма. Викон Акаунтинг предлага услуги, свързани с:
 • Финансово консултиране при набиране на дялов и дългов капитал, включително банково финансиране;
 • Изготвяне на доклади за финансовата ефективност на определени проекти, бизнес линии или цели предприятия;
 • Изготвяне на инвестиционни проекти, бизнес планиране и бюджетиране;
 • Финансово консултиране при корпоративни преструктурирания.
За да отговорим максимално на вашите изисквания и да ви дадем оптимални решения, ние правим анализ на текущото състояние на вашата организация. Предложените от нас решения са изцяло подчинени на реалното състояние, в което се намирате и ще имат за цел да подобрят цялостния процес на финансово управление.
Свържете се с нас

Ще ви спестим часове прекарани в объркване и стрес всеки месец.