Отговорен двустранен процес

Счетоводни услуги

Пълно счетоводство
за малък и среден бизнес

Независимо дали сте новосъздадена фирма или действаща такава, дали имате 100 000 лв. оборот или сте малко еднолично дружество, без значение в кой сектор на стопанските отношения е вашия бизнес, при нас ще ви предложим обслужване, основано на коректност, лоялност и качество, съобразено с вашите индивидуални нужди и възможности. Ставайки наш клиент, вие можете да забравите за сложната институционална терминология, отношенията с държавни органи и да съсредоточите своя потенциал в това, което правите най-добре.
#1

Абонаментно счетоводство

С подписването на договор за абонаментно счетоводство с “Викон Акаунтинг” ООД Вие получавате цялостно счетоводно обслужване на Вашето предприятиe.
Какво включва абонаментното счетоводно обслужване?
 • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Годишни финансови отчети
 • Детайлна проверка на първична счетоводна документация
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Данъчни консултации, изготвяне на отчети, анализи и консултации
 • Конструктивни данъчни съвети, според конкретните бизнес нужди на отделния клиент
 • Представителство във връзка с проверки и ревизии
 • Планиране на печалбата и доходите на местни и чуждестранни физически и юридически лица
 • Прилагане на СИДДО
#2

Еднократно счетоводно обслужване

Ако вие смятате, че можете сами да управлявате своите финанси или сте дружество без дейност, но все пак имате нужда от определено съдействие, ние предлагаме счетоводни услуги, които не са свързани с абонамент. Това ви предоставя възможност да прецените ползите от професионалното обслужване.
Какви услуги могат да бъдат еднократно счетоводно обслуване?
 • Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно действащото законодателство
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ
 • Изготвяне на справки и отчети към НСИ по повод попадане в статистически извадки
Какво печелите вие?
 • Спокойни сте, че сте подали коректно информацията от своята дейност към държавните органи
 • Имате възможност да прецените дали бихте искали да доверите финансите си на външен изпълнител
 • Пестите време и се съсредоточавате върху развитието на вашия бизнес
Свържете се с нас

Ще ви спестим часове прекарани в объркване и стрес всеки месец.