Какво можем да предложим

Услуги

Счетоводни услуги

Абонаментно счетоводство

С подписването на договор за абонаментно счетоводство с “Викон Акаунтинг” ООД Вие получавате цялостно счетоводно обслужване на Вашето предприятиe.

Еднократно счетоводно обслужване

Ако вие смятате, че можете сами да управлявате своите финанси или сте дружество без дейност, но все пак имате нужда от определено съдействие, ние предлагаме счетоводни услуги, които не са свързани с абонамент. Това ви предоставя възможност да прецените ползите от професионалното обслужване.

Финансови услуги

Анализ на приходите и разходите

Ще рзгледаме и анализираме ефективността на приходите и разходите на вашето предприятие и тяхното влияние върху рентабилността му към настоящия момент. Ще определим критичните показатели и негативни тенденциии ще изготвим отчет с мерки и предложения за подобряване на приходната част на фирмата.

Анализ на ликвидността

Вжно е да знаете каква възможност имате да покривате вашите задължения в близко бъдеще. Особено, ако планирате да инвестирате в нов проект и да стартирате с ново начинание. Трябва да имамте финансов план, който да следвате, за да си гарантирате устойчивост и сигурност.

Човешки ресурси

ТРЗ и администриране на персонала

Tози процес обхваща изготвянето и оформянето на всички документи, свързани с трудово-правните взаимотношения с вашите служители, изчисляване на трудовите възнаграждения, издаване на всички документи и удостоверения.

Консултации и анализи във връзка със заплащането и администрирането на персонала.

Взаимотношенията с хората, които работят за вас трябва да бъдат прозрачни и коректни. Всеки работодател се е сблъзквал с обема документация, която е необходима, за да се поддържат коректно досиетата на служителите, да отгаварят на изискванията на  контролните органи, да изпълняват направените препоръки и предписания.

Свържете се с нас

Ще ви спестим часове прекарани в объркване и стрес всеки месец.