Оценяването на персонала изгражда стил на управление, което умножава капацитета на компанията. Правилно извършената оценка е най-полезна за развитието на вътрешната комуникация в организацията. Чрез оценката и обратната връзка за нея, менъджърите постигат съгласие със служителите за тяхното ниво на представяне и получават информация за важни бъдещи стъпки, свързани със специализацията, кариерата, заплащането и мотивацията.

Какво включва процесът по Оценка на потенциала на персонала?

- Оценяване на интелекта и уменията на служителите;

- Наличие на добре развито стратегическо мислене;

- Качество на лидерските решения;

- Ефективност на използваните междуличностни стилове;

- Способност за справяне със стрес;

- Стремеж към постигатне на резултати;

- Личностно удовлетворение от заеманото място в йерархията.

Кога е необходима оценката на персонала?

- При подбор и разместване;

- При промени в стимулирането и заплащането;

- При повишаване равнището и квалификацията на служителите;

- При усъвършенстване дейността на организацията

Какаво печелите вие?

- Разбирате нуждите на своите служители;

- Обграждате се от мотивирани и ефективни хора;

- Повишавате производителността на труда в организацията;

- Изграждате доверие в служителите си, че сте ангажиран работодател за постигане на чувство за удовлетворение и оценявате техния принос за успеха на вашия бизнес!


За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit