Нашият екип ще разработи за вас длъжностни характеристики, които отразяват конкретното състояние на правата и задълженията на служителите във вашата организация. Погрешно е да се смята, че една и съща длъжностна характеристика може да се използва в различни компании.

Длъжностната характеристика е управленски инструмент, чрез който се гарантират прозрачни взаимотношения между работодател и служителите. Тя не е документ, с който трябва да разполагате само защото се изисква от законодателството.

Добре разработената длъжностна характеристика описва конкретно отговорностите и задълженията на позицията, връзките и взаимодействията, така както се случват във вашата структура. В нея се посочват измерителите на резултатите, които служителят трябва да постигне при изпълнението на конкретната задача.

Важно е длъжностната характеристика да бъде съобразена с ценностите на всяка организация, за да има някаква стойност като управленски инструмент за вас!

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit