Българското законодателство предполага наличие и своевременно изпълнение на редица нормативни изисквания за организация и охрана на труда. Специално за малките фирми предлагаме услуга, свързана с консултирането и изпълнението на пълен комплект документи, които се изискват от различните държавни органи.

Ние ще ви помогнем да въведете ред в документацията си по отношение на организация на труда и работна заплата, съобразно действащите разпоредби и изискванията на службите по трудова медицина.

Какво получавате вие?

- Организиране на документацията относно вътрешните плавила и организацията на работна заплата, изискванията на ЗБУТ и др.

- Отстраняване на несътветствия и изпълнение на предписания от предишни проверки от държавните институции;

- Ще си осигурите спокойствие при бъдещи проверки от контролните органи.

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit