• Български
  • English
счетоводство и счетоводни услуги

С подписването на договор за абонаментно счетоводство с "Викон Акаунтинг" ООД Вие получавате цялостно счетоводно обслужване на Вашето предприятиe.

Какво включва абонаментното счетоводно обслужване?

- Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети;

- Изготвяне на данъчни декларации;

- Годишни финансови отчети;

- Детайлна проверка на първична счетоводна документация;

- Изготвяне на счетоводни справки;

- Данъчни консултации, изготвяне на отчети, анализи и консултации;

- Конструктивни данъчни съвети, според конкретните бизнес нужди на отделния клиент;

- Представителство във връзка с проверки и ревизии;

- Планиране на печалбата и доходите на местни и чуждестранни физически и юридически лица;

- Прилагане на СИДДО.

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit