• Български
  • English
счетоводство и счетоводни услуги

Процесите на планиране, оценка и контрол на текущите дейности и инвестициите в развитието на бизнеса са от решаващото значение за успешното приспособление в съвременната динамично развиваща се корпоративна среда. Затова е необходимо извършването на задълбочен финансов анализ, прогнозиране и оценка на бизнеса, за да продължите да се развивате и да сте конкурентни, независимо в кой сектор от пазара работите. Ние предлагаме задълбочен анализ на финансовите отчети и показатели на дружествата, и изготвянето на препоръки за повишаване на тяхната ефективност. Резултатите от тези процеси са основно инструменти в предпроектните проучвания и предоставят база за успешната реализация и последващо наблюдение и контрол на дейностите по съответния проект.

Какво включва финансовия анализ?

- Анализ на приходите;

- Анализ на разходите;

- Анализ на ликвидността;

- Анализ на активите;

- Анализ на капиталовата структура.

Каква е ползата за вас?

- Получавате независима експертна оценка за текущото състояние на вашите финанси;

- Имате възможност да предприемете действия преди да са настъпили неблагоприятни необратими събития;

- Получавате съдействие при взимане на решение за бъдеща инвестиция;

- Най-важното е, че можете да насочите бизнеса си в правилната посока!

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit