• Български
  • English
счетоводство и счетоводни услуги

Ако вие смятате, че можете сами да управлявате своите финанси или сте дружество без дейност, но все пак имате нужда от определено съдействие, ние предлагаме счетоводни услуги, които не са свързани с абонамент. Това ви предоставя възможност да прецените ползите от професионалното обслужване.

Какви услуги могат да бъдат еднократно счетоводно обслуване?

- Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно действащото законодателство;

- Изготвяне на данъчни декларации на физически лица;

- Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;

- Изготвяне на справки и отчети към НСИ по повод попадане в статистически извадки.

Какво печелите вие?

- Спокойни сте, че сте подали коректно информацията от своята дейност към държавните органи;

- Имате възможност да прецените дали бихте искали да доверите финансите си на външен изпълнител;

- Пестите време и се съсредоточавате върху развитието на вашия бизнес.

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit